[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
Ali好淫呀 42日
https://upload.hkgolden.media/comment/2pt33vbx.54y0x4m1nor.unrqn2sgtbo.fl2.jpg

https://upload.hkgolden.media/comment/2iaqngbc.3pr5xcvi3t0.zyro0qgsrlt.xzg.jpg

2023-2024年度香港超級聯賽

理文 (冠軍 獲得下屆ACL 2出線權)
傑志
大埔
東方
南區
流浪
北區
港會
深水埗 (極可能來季散班)
香港U23 (己宣佈來季散班)
晉峰
足總盃: 東方(獲得下屆ACL 2外圍賽資格)

高級組銀牌: 傑志

菁英盃: 流浪

香港超級聯賽會盃: 傑志


香港足總https://www.hkfa.com/

港超聯電視https://ilovehkpl.on.cc/
陳浩然 42日
Ali好淫呀 42日
https://na.cx/i/3kDiOSm.jpg
https://cache.hkgolden.media/compress/https://na.cx/i/xmFTrwi.gif
https://cache.hkgolden.media/compress/https://na.cx/i/0CVzVpA.gif
https://cache.hkgolden.media/compress/https://na.cx/i/pMq4NW6.gif
https://cache.hkgolden.media/compress/https://na.cx/i/dOfkmg6.gif
https://cache.hkgolden.media/compress/https://na.cx/i/cLS3BJa.gif
https://cache.hkgolden.media/compress/https://na.cx/i/vi7vgOQ.gif
https://na.cx/i/H6t9Y3M.gif
https://na.cx/i/w7x2eQu.gif
https://na.cx/i/WjGLkDm.gif
https://na.cx/i/3zo7nFX.gif


https://upload.hkgolden.media/comment/pbcu3cqr.zqysviidgb3.vxxv5lksd4b.gmb.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/4nxaa531.pdxtlssqlvd.zpzxomb554t.gcv.jpg
Ali好淫呀 42日
https://upload.hkgolden.media/comment/jpfpuz0w.kzn1hlzvjq0.pnw2bt4mxwy.rll.jpghttps://cache.hkgolden.media/compress/https://upload.hkgolden.media/comment/urvjl1lx.mymrn4d4u0s.pkdat4lc0cz.xds.jpg
https://cache.hkgolden.media/compress/https://upload.hkgolden.media/comment/takfo4vd.oyck4bldzis.j0ibynwswrt.ize.jpg
https://cache.hkgolden.media/compress/https://pbs.twimg.com/media/GPOoraUWkAAzIQf?format=jpg&name=large


https://na.cx/i/Mh8vA2u.jpg
https://na.cx/i/peHDKVP.jpg
小朋友學游水要注意甚麼?
不同年齡有不同安排
sooohealthy.org
贊助網站
Ali好淫呀 42日
https://cache.hkgolden.media/compress/https://upload.hkgolden.media/comment/lstaukph.k1gt0f12nc1.q1lk3ugv0vw.bx1.png
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20240603/photo/bkn-20240603173049465-0603_00882_001_01p.jpg?20240603181532


https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20240528/photo/bkn-20240528205718965-0528_00882_001_02p.jpg?20240528231103
https://upload.hkgolden.media/comment/sa3fexgu.jkcttna1nvl.fvax4meebcv.552.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/kdwalm13.1ctuqesb03y.utl2rc213zz.wev.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/kych5svh.f4da3udsg0g.xa2scvqwm3x.ric.jpg
Ali好淫呀 42日
https://upload.hkgolden.media/comment/s0s0fbdz.fn2vv1zsdzy.3vp32pfl4md.fje.jpg
https://www.sportsroad.hk/wp-content/uploads/2024/05/20240512_Football_FACup_KitcheeVSeastern_022.jpeg
https://cache.hkgolden.media/compress/https://www.sportsroad.hk/wp-content/uploads/2024/05/football_hkpl_ssp_leeman_20240519-40.jpg

https://today-obs.line-scdn.net/0hI5WcqAk9FhpqGgZCMthpTVJMGmtZfAwTSH0MdUZJTStANgZJV3lFeU8ZTTYXIlRPSnVRf0YfGykXLVBKAw/w644
Ali好淫呀 42日
https://cache.hkgolden.media/compress/https://upload.hkgolden.media/comment/vibt2z5w.h2qximnycyh.sutmymagkrs.vdn.jpg
https://cache.hkgolden.media/compress/https://upload.hkgolden.media/comment/pxxkn2on.v1t2jithkr2.zyigr2ohbnk.ycf.jpg
https://na.cx/i/WoQ3D58.png
https://fs.mingpao.com/ins/20240522/s00006/38a026e0b92e9a53378333005138242e.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/1w5crzg1.s33snqymsg3.am5eppvogun.fdm.jpg
https://na.cx/i/ozjOdKU.webp
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20240606/photo/bkn-20240606220123134-0606_00882_001_08p.jpg?20240606224515
Ali好淫呀 42日
https://cache.hkgolden.media/compress/https://www.sportsroad.hk/wp-content/uploads/2024/04/20240428_football_HKPL_HKU23vsKITCHEE_005.jpeg
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20240606/photo/bkn-20240606220123134-0606_00882_001_09p.jpg?20240606224515
https://cache.hkgolden.media/compress/https://www.sportsroad.hk/wp-content/uploads/2024/04/20240414_football_HKPL_sspVStaipo_003.jpeg
https://cache.hkgolden.media/compress/https://www.sportsroad.hk/wp-content/uploads/2024/04/20240414_football_HKPL_sspVStaipo_037.jpeg
https://na.cx/i/Sw6H1Uy.jpg
https://cdn.hk01.com/di/media/images/dw/20240507/864492347851804672489760.jpeg/wK41ujXwvMH1_vFKF-_YmheMJ3tVqA_il9taN5fbWjc?v=w1280r16_9
Ali好淫呀 42日
https://upload.hkgolden.media/comment/mrsxcmyf.eeupb41kfs4.cay53oef4vi.dry.jpg
https://cdn.hk01.com/di/media/images/dw/20240529/872576586665168896271459.jpeg/2ACMR78Mk9cCGLeEiS-hNeTbzFq_MOmU5PLb7eTy2-0?v=w1920r16_9https://www.sportsroad.hk/wp-content/uploads/2024/06/20240606_football_WCQ_HKGvsIRAN_061_POLICE1.jpg
Ali好淫呀 42日
https://upload.hkgolden.media/comment/1scn52qc.hor1rezkoxx.wnbycyax45y.2ic.jpg

AFC Asian Cup the 1000th goal
https://media2.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNDZ6MGw2NXJiaml5aGs1MWhkMTdxdXFicm9xa2N3bGN0ZmthcWJtdCZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/DwDTkj8GrbUHwGX3NG/giphy.gif

(潘沛軒)香港 VS 伊朗@ 亞運8強
https://na.cx/i/uJgBsF3.gif
https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/20233d917acdfb73d08980f27f06050d/2023-10/69c04586-f9c2-4e75-b26e-654906a6a524.jpg

米基爾@亞冠
https://na.cx/i/DKOR08v.gif
Ali好淫呀 42日
https://cache.hkgolden.media/compress/https://na.cx/i/z5yijkd.gif
[offtopic] [offtopic] [offtopic]
https://cache.hkgolden.media/compress/https://upload.hkgolden.media/comment/sgrocbv1.yk2ip3rqkpz.sk4yh4ck0eg.g0j.gif

https://na.cx/i/xDq6qCg.gif
Ali好淫呀 42日
https://na.cx/i/eBfO13H.png
Ali好淫呀 42日
重要 OLD News :D8wc

英超球隊紐卡素18歲中場艾菲哈里遜(Alfie Harrison)母親在香港出生,他賽後向本報證實獲港足教練團接洽,並已展開申領特區護照程序,期待日後代表港足出戰,「現在應該是處理申請中,有機會的話希望會辦妥手續。當然希望代表香港,這是我球員生涯其中想做的事」。
哈里遜今年2月才由曼城轉投紐卡素,轉會費100萬歐元(約850萬港元),另設附加條款。他今季為曼城及紐卡素U21在「英超2」共上陣11次,交出3個助攻。對於這次初來母親出生地征戰,他說:「這是很好的體驗,能夠嘗試踢七人賽。炎熱的天氣確實難以應付,但要在此賽事走得更遠,必須適應這一點。」

https://na.cx/i/q0qdcaa.webp
https://www.transfermarkt.com/alfie-harrison/profil/spieler/1033104
Ali好淫呀 42日


挽留飛碟深水埔:-(
兩女兒的爸爸 42日
有冇人好似我咁,去有睇現時呢個大球場建設中期臨時開放踢嗰場波(1993年,當時3樓看台尚未興建),1994年完成後第一場波,同埋昨晚場波?
白花油神父 42日
lm
白花油神父 42日
https://na.cx/i/8BB9J7m.jpg
https://na.cx/i/4RrmAd2.jpg
陳探 42日
https://upload.hkgolden.media/comment/5msukxui.rbbv1add2eq.avywvec50nh.mop.jpg
Ali好淫呀 42日
港超聯球隊深水埗主教練陳浩然都有入場,他說大球場的確令球迷有很多難忘回憶:「2009年南華踢亞協盃4強、港隊踢東亞運動會決賽都是難忘賽事。自己13、4歲已經看南華比賽,如果大球場重建,希望同時見到南華重返港超聯,這兩者相加才有機會炒熱球市。」


南華教父[photo]
Ali好淫呀 42日
俾廣東人恥笑:-(rip
係 有啲野香港係俾大陸仲要嚴
剩係圖書館嗰啲"禁書"己經黐哂線
毛澤東等中共人士推舉嘅左派作家魯迅
圖書館都有一本魯迅著作被禁
:o)rip x2020
Ali好淫呀 42日
港隊暫代主教練盧斯爾就對港隊入球應無效的「指控」不置可否。而港隊失掉的第二記十二碼具爭議性,守門員葉鴻輝的確撲到皮球,但這位門將賽後透露,主球證認為他先打中對方腳部再撲中波,因此判罰[fuck] [fuck] [fuck]
Ali好淫呀 42日
2024-06-06

中國香港足球總會(本會)留意到中國香港足球代表隊新球衣的銷售情況,在此感謝廣大熱情球迷支持。本會一直與球衣供應商與代理商保持緊密聯絡,在開售前已促請供應商與代理商準備充足供應以及妥善安排。因應開售情況反應熱烈,本會即時敦促供應商從速增加供應,及要求相關單位盡快妥善處理及作出交代,以避免向隅者眾及轉售炒賣的情況。

食屎啦足總#bye#lm


無論賴茄定足總 都要食屎[fuck]
1000件之後仲有無貨供應 竟然係未知之數#bad#
Ali好淫呀 42日
https://scontent.fhkg4-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/447281799_462364749711307_1812332500758499414_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=KGSHTcgyeI8Q7kNvgF54EO1&_nc_ht=scontent.fhkg4-2.fna&oh=00_AYAEr-ShMwx-K-XabeOHDxL_6st2cblqYmEccz6D1A-4ag&oe=66688CA6
白花油神父 42日
https://na.cx/i/OkPCUdn.jpg
奮戰到底New 42日
有冇人好似我咁,去有睇現時呢個大球場建設中期臨時開放踢嗰場波(1993年,當時3樓看台尚未興建),1994年完成後第一場波,同埋昨晚場波?

我千禧後才第一次入場,爸打年資好深#good#hey
陳探 42日
https://upload.hkgolden.media/comment/y0phcek0.ogsqmafsl1j.frokg5kctuw.ns2.png
https://upload.hkgolden.media/comment/uqxukweg.2kznttcygs0.mwxa2tnx2bp.t2r.png
https://upload.hkgolden.media/comment/vzm0q2pw.xihtl041s1x.41cpdnbov55.3dp.jpg
跳到頁尾