[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
這是我家 118日
有2條金鏈在身,唔想帶返入香港境換港紙,收歐洲邊個國家貨幣都可以#good#

我可以隨便去任何歐洲國家賣貨,呢邊廉航根本唔貴,最緊要賣到好價錢,有無巴絲孰識果邊地頭?_?

謝謝巴絲打#adore#
食旗家​ 45日
倫敦金?應該倫敦?
跳到頁尾