[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
天堂獸 63日
7 月24日係漫展入面香港會議展覽中心 展覽廳排緊隊嗰陣時(大約4:xx-5:xx)因為我d有野要整,但係我拎住d重野整唔到,之後有個宅宅(男),大約14-15,6歲,帶住白色JBL耳罩式耳機(似JBL Live 650BTNC)(灰色/黑色背囊,上面好似有鹹蛋超人嘅掛飾),話幫我拎住先,個人幾nice,本來想問下佢一唔一齊行,但之後就急急腳走咗,我同我d朋友都想識下佢,各位巴打絲打幫下手
你唔好咁串喎 61日
有冇咁痴線
基佬都算仲要中意毒向左走向右走
跳到頁尾